Προϊόντα

Μετάφραση ακόλουθων εγγράφων:

Πιστοποιητικά από Δήμους, Δημόσιες Υπηρεσίες, Πανεπιστήμια

Πιστοποιητικά από το ΓΕΜΗ

Συμβόλαια αγοραπωλησίας

Συμφωνητικά συνεργασίας (τηρείται απόλυτη εχεμύθεια, δυνατότητα υπογραφής ρήτρας)

Εταιρικά Καταστατικά (τηρείται απόλυτη εχεμύθεια, δυνατότητα υπογραφής ρήτρας)

Τραπεζικά έγγραφα

Συμφωνητικά Συμβίωσης

Ιατρικές γνωματεύσεις 

Νομικά έγγραφα (δικόγραφα)

Πληρεξούσια – Εξουσιοδοτήσεις 

Φορολογικά έγγραφα

Εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας 

Κατάλογοι εταιρικών προϊόντων 

Πτυχία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

Πτυχία από Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Πτυχία πιστοποίησης γλωσσομάθειας για ΑΣΕΠ

Διπλώματα οδήγησης

Βιογραφικά 

 

Διερμηνεία

Σε επαγγελματικές συναντήσεις 

Σε εμπορικές εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας 

Σε παρουσιάσεις Επιμελητηρίων με καλεσμένους από το εξωτερικό 

Στη σύναψη συμβολαίων σε συμβολαιογράφους

Σε συναντήσεις με δικηγόρους από το εξωτερικό 

Σε επιδείξεις οδηγιών λειτουργίας μηχανημάτων παντός τύπου 

Σε συνεντεύξεις από αλλοδαπές εταιρείες για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό 

Σε Social Audits (SMETA, Client Standards) και Audits Ποιοτικού Ελέγχου (IFS) για την μετάφραση του auditor 

 

Τηλεφωνική Διερμηνεία

 

Έρευνα Αγοράς

Έρευνα και αξιολόγηση του κατάλληλου σημείου (οικόπεδο,ακίνητο) με σκοπό το άνοιγμα ενός καταστήματος.

 

Έρευνα καταναλωτικής δύναμης και αγοράς (καλάθι νοικοκυράς) ενός δρόμου / σημείου / μιας περιοχής / πόλης.

 

Έρευνα ακτίνας δράσης υπαρχόντων καταστημάτων.

 

Έρευνα ανταγωνιστών.

Theme: Overlay by Kaira
info@nohema.gr
elΕλληνικά
en_GBEnglish (UK) elΕλληνικά