ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε τη μετάφραση εγγράφων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με επίσημη επικύρωση ως μέλος του Συλλόγου Επίλεκτων Μεταφραστών και Διερμηνέων αλλά και από συνεργαζόμενους δικηγόρους και από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης όπου απαιτείται.

Εξειδίκευση στη μετάφραση ιατρικών και νομικών κειμένων από και προς τη ξένη γλώσσα.

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Επίσης αναλαμβάνουμε διερμηνείες ψιθυριστής και διαδοχικής μετάφρασης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό με μεγάλη ευελιξία στις αναθέσεις και μετακινήσεις εκτός έδρας. 

ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Το μεταφραστικό γραφείο «ΝΟΗΜΑ» συνδυάζει έναν ακόμα πολύ σημαντικό τομέα του επιχειρηματικού κόσμου, την έρευνα αγοράς: σε συνεργασία με την πλέον εδραιωμένη και καταξιωμένη εταιρεία έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων «INTERVIEW» παρέχεται στις ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες η δυνατότητα αξιοποίησης του πολύ σημαντικού εργαλείου της έρευνας αγοράς και της μετάφρασης για οποιαδήποτε συνεννόηση απαιτείται με φορείς εντός και εκτός της Ελλάδας.

Οι αριθμοί μιλάνε...

0
Μεταφράσεις
0
Διερμηνείες
0
Έρευνες Αγοράς
Theme: Overlay by Kaira
info@nohema.gr
elΕλληνικά