Υπηρεσίες

Μετάφραση ακόλουθων εγγράφων:

 • Μετάφραση Όρων Χρήσης για e-shop.
 • Πιστοποιητικά από Δήμους, Δημόσιες Υπηρεσίες, Πανεπιστήμια
 • Πιστοποιητικά από το ΓΕΜΗ
 • Έγγραφα πιστοποίησης προϊόντων για δημόσιους διαγωνισμούς
 • Συμβόλαια αγοραπωλησίας
 • Συμφωνητικά συνεργασίας (τηρείται απόλυτη εχεμύθεια, δυνατότητα υπογραφής ρήτρας)
 • Εταιρικά Καταστατικά (τηρείται απόλυτη εχεμύθεια, δυνατότητα υπογραφής ρήτρας)
 • Τραπεζικά έγγραφα
 • Συμφωνητικά Συμβίωσης
 • Ιατρικές γνωματεύσεις 
 • Νομικά έγγραφα (δικόγραφα)
 • Πληρεξούσια – Εξουσιοδοτήσεις 
 • Φορολογικά έγγραφα
 • Εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας 
 • Κατάλογοι εταιρικών προϊόντων 
 • Πτυχία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Πτυχία από Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.
 • Πτυχία πιστοποίησης γλωσσομάθειας για ΑΣΕΠ
 • Διπλώματα οδήγησης
 • Βιογραφικά 

Διερμηνεία

 • Σε επαγγελματικές συναντήσεις 
 • Σε εμπορικές εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας 
 • Σε παρουσιάσεις Επιμελητηρίων με καλεσμένους από το εξωτερικό 
 • Στη σύναψη συμβολαίων σε συμβολαιογράφους
 • Σε συναντήσεις με δικηγόρους από το εξωτερικό 
 • Σε επιδείξεις οδηγιών λειτουργίας μηχανημάτων παντός τύπου 
 • Σε συνεντεύξεις από αλλοδαπές εταιρείες για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό 
 • Σε Social Audits (SMETA, Client Standards) και Audits Ποιοτικού Ελέγχου (IFS) για την μετάφραση του auditor 

Τηλεφωνική Διερμηνεία

Έρευνα Αγοράς

 • Έρευνα και αξιολόγηση του κατάλληλου σημείου (οικόπεδο,ακίνητο) με σκοπό το άνοιγμα ενός καταστήματος.
 • Έρευνα καταναλωτικής δύναμης και αγοράς (καλάθι νοικοκυράς) ενός δρόμου / σημείου / μιας περιοχής / πόλης.
 • Έρευνα ακτίνας δράσης υπαρχόντων καταστημάτων.
 • Έρευνα ανταγωνιστών.
Theme: Overlay by Kaira
info@nohema.gr
elΕλληνικά