Έρευνα Αγοράς

Έρευνα Αγοράς

Σε συνεργασία με την εταιρία δημοσκοπήσεων ”Interview” παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες :

  • Έρευνα και αξιολόγηση του κατάλληλου σημείου (οικόπεδο,ακίνητο) με σκοπό το άνοιγμα ενός καταστήματος.
  • Έρευνα καταναλωτικής δύναμης και αγοράς (καλάθι νοικοκυράς) ενός δρόμου / σημείου / μιας περιοχής / πόλης.
  • Έρευνα ακτίνας δράσης υπαρχόντων καταστημάτων.
  • Έρευνα ανταγωνιστών.

Theme: Overlay by Kaira
info@nohema.gr
elΕλληνικά