Διερμηνεία

Διερμηνεία

  • Τηλεφωνική διερμηνεία μεταξύ ιατρού και ασθενή
  • Σε επαγγελματικές συναντήσεις
  • Σε εμπορικές εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας
  • Σε παρουσιάσεις Επιμελητηρίων με καλεσμένους από το εξωτερικό
  • Στη σύναψη συμβολαίων σε συμβολαιογράφους
  • Σε συναντήσεις με δικηγόρους από το εξωτερικό
  • Σε επιδείξεις οδηγιών λειτουργίας μηχανημάτων παντός τύπου
  • Σε συνεντεύξεις από αλλοδαπές εταιρείες για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό
  • Σε Social Audits (SMETA, Client Standards) και Audits Ποιοτικού Ελέγχου (IFS) για την μετάφραση του auditor
  • Τηλεφωνική Διερμηνεία
Theme: Overlay by Kaira
info@nohema.gr
elΕλληνικά